top of page

Bakırköy , İstanbul

BAKIRKÖY spor
kulubu

09   /   2020

Kentsel Tasarım

Tasarımcı: Anıl AKAY

              Erkan AKAN

Tasarım-Proje

bottom of page